Close

Sådan spiller du

Turneringsregler

Følgende pokerturneringsregler gælder for alle partypoker.coms turneringer, medmindre andet er anført.

Registrering

1. Sit & Go turneringer starter så snart det nødvendige antal deltagere har sat sig ved bordet.

2. Multibord turneringer starter på fastlagte tidspunkter. Spillerne bliver placeret tilfældigt.

3. Sen registrering er mulig i udvalgte multi-table turneringer. Registreringen anses for lukket når et af følgende sker:

 • Første niveau af turneringen er slut
 • En spiller ryger ud af turneringen
 • Alle pladser er optaget
 • Den maksimale turneringskapacitet nås

4. Udvidet sen registrering: Vi tilbyder også udvidet sen registrering til udvalgte multi-table turneringer. Det vil stadigvæk være muligt at registrere sig efter niveau 1 er spillet, hvilket betyder at du kan registrere dig ved slutningen af niveau 2, niveau 3 eller endda endnu senere.

Den udvidede sene registreringsperiode bliver først lukket under følgende omstændigheder:

 • Når det angivne niveau under "Turneringsinformation" i lobbyen starter.
 • Turneringen har nået sin maksimale kapacitet.
 • Når turneringen af tildelt hovedpræmien
 • Efter add-on og rebuy perioden er slut

5. Spillere har mulighed for at afregistrere sig fra en Sit & Go turnering før alle pladser bliver optaget.

6. Spillere kan afregistrere sig fra en multi-table turnering i op til 15 minutter før turneringens starttidspunkt. Spillere som registrerer sig mindre end 15 minutter før turneringsstart vil ikke være i stand til at afregistrere igen.

7. Spillere kan afregistrere fra turneringer, som giver mulighed for sen registrering indtil 15 minutter før spillet begynder.

Regler

8. Alle spillerne i turneringer skal lægge alle blinds og/eller antes. Spillere som ikke er til stede og som ikke er klar til at spille, bliver "blinded/anted off".

9. Der holdes en fem-minutters pause hver time i alle programsatte turneringer, medmindre andet er angivet.

10. Spillere som flyttes til et nyt bord bliver spillet ind så hurtigt som muligt.

11. Hver spiller skal lægge small blind og big blind i hver runde. Lukkede borde og flyttede spillere betyder at følgende kan ske:

 • En spiller kan blive tvunget til at lægge big blind mere end en gang pr. runde
 • En spiller kan blive placeret ved knappen i mere end en hånd
 • En spiller kan springe over en eller flere blinds i en runde

12. Da ovenstående sker tilfældigt får ingen af spillerne en fordel på lang sigt og reglen er derfor fair for alle spillere.

13. I spil med fælleskort (Texas Hold'em og Omaha), spilles om det højeste kort for at bestemme dealerknappens startposition. Hvis to spillere får samme høje kort, vil rækkefølgen på kortfarverne spar, hjerter, ruder og klør afgøre hvem der starter med knappen.

14. Med undtagelse af re-buy turneringer, ryger en spiller ud når han/hun har mistet alle sine jetoner.

15. I limit-turneringer (faste indsatser) kan der foretages et bet og tre raises i hver indsatsrunde. Når der kun er to spillere tilbage, er der ingen grænse for antallet af raises. I pot-limit og no-limit turneringer, findes der ingen grænse for antallet af raises.

16. Når to spillere er tilbage, skal den spiller, hvis tur det er til at lægge big blind, gøre dette og small blind får knappen. Small blind eller knappen handler først før floppet og som andenspiller efter floppet.

17. Hvis to (eller flere) spillere på samme bord ryger ud i samme hånd, vil den spiller som startede hånden med de fleste jetoner, få den højeste slutplacering.

18. Hvis to (eller flere) spillere fra forskellige borde ryger ud i samme hånd, vil præmiepengede blive fordelt ligeligt mellem disse spillere, som sluttede på den samme plads. De vil alle få tildelt den laveste placering.

19. Hvis en turnering spilles hånd efter hånd, eller to eller flere spillere er blevet slået ud på den samme hånd (fra samme eller forskellige borde) vil spilleren som startede hånden med flest chips opnå en højere slutplacering.

20. Det forventes at spillerne følger den gængse pokeradfærd. Spillere som overtræder den korrekte pokeradfærd kan blive diskvalificeret fra turneringen.

21. Blødt spil er ikke tilladt i turneringer. "Blødt" spil sker når en spiller ikke better sin hånd til dens fulde potentiale for derved at hjælpe en anden spiller til at avancere i turneringen.

22. Spillere, som ikke får meldt i tide, ('Time Out'), folder automatisk.

23. Turneringer kan, ved fastsatte tidspunkter, gå i "hånd-for-hånd" mode. Dette gør det muligt for borde at spille det samme antal hænder på kritiske tidspunkter.

24. Hvor en satellitturnering tilbyder en garanteret præmie; Den garanterede præmie garanteres og udbetales kun, hvis den sene registreringsperiode lukker efter det angivne antal blinds niveauer.
Hvis turneringen er færdig, mens den sene registrering er åben, vil kun indsamlede penge blive fordelt i præmier til spillere i form af billetter, turneringsdollar og/eller kontanter, som vil være baseret på, hvordan præmiestrukturen er konfigureret.

Annulleringspolitik

25. Enkeltbord Sit & Go turneringer, Multibord Sit & Go turneringer, Multibord turneringer: Hvis en turnering aflyses af tekniske årsager, gælder følgende politik om tilbagebetaling:

a. Hvis turneringen ikke er startet endnu

 • Alle registrerede spillere vil få deres buy-in og adgangsgebyr tilbagebetalt

b. Hvis turneringen ikke er startet og tilmelding stadigvæk er åben (hvis turneringen er i den sene registreringsperiode)

 • Udgåede spillere på aflysningstidspunktet refunderes ikke deres buy-in (beløb, som indgår i præmiepuljen) eller adgangsgebyr (beløb, som selskabet tager).
 • Spillere som stadigvæk er i turneringen vil få deres rebuy og adgangsgebyr tilbagebetalt.
 • Buy-ins (foruden adgangsgebyr) samlet fra spillere som er blevet slået ud af turneringen, vil blive distribueret på procentbasis til de tilbageværende spillere, i henhold til hver spilleres chipsbunke.
 • Den garanterede pengepuljes beløb i turneringen er ikke relevant for udregningen af udbetalinger.

c. Hvis turneringen er er startet og tilmeldingsperioden for turneringen er slut:

 • Udgåede spillere på aflysningstidspunktet refunderes ikke deres buy-in (beløb, som indgår i præmiepuljen) eller adgangsgebyr (beløb, som selskabet tager).
 • Spillere i turneringen på aflysningstidspunktet refunderes det beløb, som svarer til det beløb, som næste spiller, der udgik af turneringen, ville få. Af den resterende præmiepulje (tildelt per 1 point), fordeles 50 % ligeligt mellem alle spillerne i turneringen på aflysningstidspunktet. De øvrige 50 % fordeles procentvis i henhold til hver spillers jetoner på aflysningstidspunktet. De tilbageværende spillere vil også få deres adgangsgebyr refunderet.

d . I ekstraordinære tilfælde, hvor kvaliteten af vores service er meget forringet, f.eks. en guddommelig hændelse , et terrorangreb , brand eller ondsindede DDoS-angreb , forbeholder vi os retten til at annullere turneringer og kun at tilbagebetale spilleres buy-in og adgangsgebyr for turneringer, hvor den faktiske præmiepuljer eventuelt er mindre end den garanterede præmiepulje. I sådanne tilfælde, får alle spillere deres buy-in og adgangsgebyr tilbagebetalt også dem som blev slået ud inden aflysningen.

26. PlayMoney og freeroll turneringer: Annullerede turneringer uden buy-in med rigtige penge anses for ikke at have fundet sted. Det inkluderer PlayMoney-turneringer, PlayMoney freerolls og freerolls med rigtige penge. Præmiepuljerne for disse turneringer bliver ikke fordelt. Der bliver heller ikke givet kompensation til spillere, som stadigvæk deltager i turneringen på tidspunktet for annulleringen.

27. Rebuy turneringer: Det samlede antal jetoner i en turnering stiger med hvert re-buy og add-on. Det samlede antal jetoner i re-buy turneringer vil svare til summen af alle spillernes startjetoner (herunder eventuelle ekstra startjetoner) plus summen af de jetoner, som gives til spillerne i en re-buy og/eller add-on periode. Det samlede antal jetoner i turneringen vil fortsat stige når spillerne beder om re-buy. Det endelige antal jetoner bliver først beregnet når add-on perioden er slut.

Hvis alle spillerne mister forbindelsen i en turnering i løbet af add-on perioden, vil det nøjagtige antal samlede jetoner i turneringen på tidspunktet for afbrydelsen (herunder jetoner i turneringen efter re-buy og add-on anmodninger) blive brugt til at fordele beløbet i præmiepuljen.

28. Turnerings Politik for mistet forbindelse og aflysning policy gælder for alle turneringer.

29. Vi forbeholder os retten til at annullere eller ændre turneringer til enhver tid, uanset årsagen og med eller uden forudgående varsel. Vi forbeholder os retten til at ændre vores pokerturneringsregler og politikker til enhver tid uden varsel. Sådanne ændringer træder i kraft, så snart de anføres i afsnittet om Turneringsregler på PartyPoker.coms hjemmeside. Det er spillerens eget ansvar at holde sig opdateret om turneringsreglerne og -politikkerne før han/hun registrerer sig til en turnering

30. Pokerturneringsreglerne og de deri indeholdte politikker udgør den samlede aftale mellem spilleren og PartyPoker.com med hensyn til spillerens aktiviteter ved alle PartyPoker.com-turneringer, medmindre andet specifikt er oplyst med hensyn til reglerne for en bestemt turnering og anført på PartyPoker.coms websted.

Tidsbank for turneringer

En reserve-pulje med ekstra tid til beslutninger som en spiller kan bruge.

Denne funktion er tilgængelig i alle turneringer og giver spillere mulighed for at tage vigtige beslutninger i afgørende situationer i spillet. For eksempel kan et river-kort, som danner en straight for en spiller og en flush for en anden, udløse en situation som kræver yderligere overvejelser.

Begge spillere får tildelt en 30-sekunders tidsbank når de registrerer sig til en turnering. 10 ekstra sekunder føjes til en spillers tidsbank efter hvert 3. niveau. Hvis en spiller har brug for mere tid til at overveje næste træk, kan spilleren bruge den tilgængelige tid i tidsbanken, som bliver mindre hver gang den bruges.

"Tidsbank"-knappen bliver vist når spilleren ikke tager en beslutning i løbet af de første 15 af de tildelte 30 sekunder til at tage en beslutning. Spilleren skal aktivere “TIDSBANK”-funktionen ved at klikke på "Tidsbank"-knappen:

Tidsbank-knappen vises med det samme med den indstillede mulighed

Hvis en spiller ikke reagerer i tide eller klikker på "TIDSBANK"-knappen, bliver tidsbank-funktionen aktiveret automatisk hvis følgende betingelser opfyldes:

 1. Spilleren er forbundet til systemet når spillerens tid til at reagere udløber.
 2. Spilleren har lagt chips i den aktuelle pot.

Bemærk: Spilleren skal klikke på "Tid"-knappen for at aktivere tidsbank-funktionen. Spilleren vil få besked mindst 5 sekunder før tidsbanken bliver aktiveret. Tidsbank-funktionen er tilgængelig i alle turneringer.

I chat-feltet vil spilleren få vist en besked med information om at han/hun skal vælge tidsbank-funktionen hvis han/hun ønsker det. 5 sekunder før den normale tid til at reagere udløber, vil spilleren blive opfordret til at bruge tidsbanken - derefter bliver den automatisk aktiveret med angivelse af den resterende tilgængelige tid i tidsbanken:

Chat-feltet vises før 6 sek.

Aftaler

Det er muligt at lave en aftale med de andre spillere ved finalebordet i de fleste multibord turneringer. Turneringer som tillader aftaler vil have tilføjelsen "Finalebord aftale mulig" øverst i multibord lobbyen hvor buy-in informationen vises. Aftale funktionen er fuldt automatiseret og eventuelle manuelle justeringer styres af chiplederen ved finalebordet. Alle involverede spillere skal acceptere en aftale, ellers vil spillet fortsætte som normalt.

Vær opmærksom på at i Progressive Knockout turneringer har aftaler ingen indflydelse på spilleres KO værdi (bountyen). Dette kan ikke justeres manuelt. Foreslåede udbetalinger vil udelukkende baseres på spillernes chipsbunker og vedrører kun pengepulje-delen. Hvis der laves en aftale for hele pengepuljen, slutter turneringen. Alle KO værdier vil blive returneret til dem der havde dem. Hvis en spiller ønsker at fortsætte med at spille for at vinde de tilbageværende KO værdier, vil en del af pengepuljen blive tilbagebeholdt fra aftalen til at spille om.

I øjeblikket er det ikke muligt at lave aftaler når der spilles multibord turneringer via vores mobl-app.